Welkom bij het EBDD

Het Europees Bureau Diensten Drenthe (EBDD) is een publieke, faciliterende organisatie, die voorlichting geeft over de regionale, nationale en Europese subsidieprogramma's en ondersteunt bij aanvragen en borging van subsidieverleningen. 

De deelnemers (participanten) van het EBDD zijn: 


Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws ---

Agentschap SZW: nu al registreren voor ESF Duurzame Inzetbaarheid

Agentschap SZW meldt dat het vanaf nu mogelijk om zich als subsidieaanvrager voor de Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid ESF 2014-2020 (ESF) aan te melden.

Op deze manier is de aanvrager er zeker van dat die direct subsidie kan aanvragen zodra het tijdvak opengaat. 

Het nieuwe tijdvak voor de regeling zal op 19 oktober 2015, 9.00 uur, worden geopend. Aanvragen kunnen dan tot en met 13 november 2015, 17.00 uur, worden ingediend. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. 

Aanvragers die zich bij een vorig aanvraagtijdvak al hebben geregistreerd als subsidieaanvrager, hoeven zich niet opnieuw te registreren. 

Voor meer informatie zie: https://www.agentschapszw.nl/nieuws/2015/nu-al-registreren-voor-duurzame-inzetbaarheid

Regio

Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws ---

€ 100 miljoen extra voor 'beschutte' werkplekken

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) stelt de komende vijf jaar in totaal € 100 miljoen extra beschikbaar voor het realiseren van 'beschutte' werkplekken. Het geld zal beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten.

Dit zal worden bekendgemaakt op Prinsjesdag. 

In totaal moeten er 30.000 'beschutte' werkplekken komen, veelal voor mensen met een beperking. Deze groep moet voortaan in beginsel bij een gewone werkgever aan de slag. Sociale werkplaatsen kunnen dan verdwijnen. Maar omdat een kleine groep betrokkenen toch veel extra begeleiding nodig heeft, moeten gemeenten voor hen banen regelen. Het streven is dat er nog dit jaar 1600 van dit soort speciale banen komen. 

Kijk voor meer informatie op: http://www.nu.nl/politiek/4120783/gemeenten-krijgen-100-miljoen-extra-banen-allerzwaksten.html

Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws --- Laatste nieuws ---

De Europese ambitie 2014-2020 heeft geleid tot de samenvoeging van drie organisaties tot Het Europees Bureau Diensten Drenthe (EBDD) :


ESF Bureau Drenthe (EBD)

Europaservicepunt (ESP)

Europe Direct Information Centre (EDIC)


Doel is te komen tot een slagvaardige uitvoering en een vergrote deelname van de participanten in de nationale en Europese (subsidie) programma's. 

Doordat kennis en expertise in één organisatie zijn gebundeld is er borging en behoud van de opgedane kennis en kunde. 

Het EDIC blijft een zelfstandig project binnen de EBD(D)-structuur. 


Het EBDD is een flexibele organisatie met een brede mind voor alle aspecten binnen het sociale en economische domein. Gezien de vele uitdagingen waar haar participanten voor staan zal de aandacht  primair  liggen bij de activiteiten van de afdelingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid en secundair bij  Economische Zaken, Onderwijs en Zorg.  

Bij al deze aspecten zal vooral de burger centraal staan.

Het EBDD slaat een brug tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers (3 O's) en richt zich expliciet op alle programma's die te oormerken zijn aan:

                                                                                                            “De mens, omgeving en beleving”. 

Wij ondersteunen de initiatieven van het publieke domein, zodat ze optimaal deel kunnen nemen in nationale en Europese subsidieprogramma's .