Erasmus+

Erasmus+ wordt de naam van het nieuwe Europese onderwijs-, jeugd-, en sportprogramma. Dit programma zal het ‘Life Long Learning Programme' opvolgen. Erasmus+ gaat in 2014 in. Ook programma's als ‘Youth in Action', Erasmus Mundus en Tempus zullen onderdeel uitmaken van Erasmus+.

Focus op individuele mobiliteitsbeurzen en internationale samenwerkingsprojecten

Het merendeel van de in het programma beschikbare fondsen zal gereserveerd worden voor individuele mobiliteitsbeurzen. Ook is er een aanzienlijk deel beschikbaar voor internationale samenwerkingsprojecten. Nieuw in het programma is de focus op ‘employability', en de toegenomen mogelijkheden voor mobiliteit en samenwerking buiten de Europese Unie. Volgens de voor het programma verantwoordelijke beleidsmakers zal Erasmus+ de administratieve beslommeringen voor universiteiten aanzienlijk verminderen.

Meer informatie?

Bekijk voor meer informatie de website over Erasmus+ NUFFIC website