Over EBD Drenthe

Gezien de vele uitdagingen waar haar participanten voor staan is het EBDD een flexibele organisatie met een brede mind voor alle aspecten binnen het sociale en economische domein. De aandacht zal primair komen te liggen bij de activiteiten van de afdelingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Onderwijs en Zorg.

Secundair zal worden ingezet op de harde investeringen, energie en ruimtelijke infrastructuur. Binnen de nieuwe organisatie is ruimte gecreëerd voor het voorlichten over het programma Horizon 2020. Dit innovatieprogramma richt zich op nieuwe technologische ontwikkelingen op WO/HBO niveau voor bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs en biedt op tal van terreinen mogelijkheden voor de concurrentiepositie van het Drentse bedrijfsleven.

De uit te voeren werkzaamheden zijn optionele producten, zoals: intermediair, lobbyen, schaalgrootte creëren, ondersteuning in de uitvoering van projecten, de financiële administratie conform de richtlijnen en voorwaarden van de subsidieregeling opzetten en subsidiemanagement in het algemeen. Daarnaast verricht EBDD werkzaamheden als voorlichter, intermediair, assessor en auditor. Door middel van een menukaart kunnen participanten kiezen welke taken zij neerleggen bij het EBDD. Tevens geeft het EBDD advies en voorlichting op de terreinen van Sociale Zaken, Werkgelegenheid , Economie en Onderwijs die te koppelen zijn aan "Mens, omgeving en beleving".

Meer over het EBD Drenthe:

Doelstellingen

Missie, Visie & Strategie

Geschiedenis

Personeelsbestand

Projecten