De zes doelstellingen van het EBDD:

Doelstellingen:
  • 1. De kennis over Europa binnen participanten up-to-date houden;
  • 2. Onderlinge kennisoverdracht van Europese zaken stimuleren;
  • 3. Europese, nationale en regionale subsidiemogelijkheden bevorderen;
  • 4. Subsidie-trajecten begeleiden;
  • 5. Het opzetten van (internationale) samenwerkingsverbanden;
  • 6. Kennisuitwisseling inzake "Mens, omgeving en beleving".