Geschiedenis

ESF Bureau Drenthe (EBD)

In 2002 is de gemeente Emmen als G-28 gemeente, mede op verzoek van de provincie Drenthe, gestart met het ESF Bureau Drenthe. Vanaf het begin zijn de ESF aanvragen verzorgd voor de Drentse gemeenten. Het bureau, ingebed in de ambtelijke organisatie van de gemeente Emmen, heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een organisatie die regionale, nationale en Europese subsidies aanvraagt en beheert voor de overheid. De activiteiten zijn te koppelen aan het Europees Sociaal Fonds, Europees Fonds Regionale Ontwikkeling en de Interreg programma's. Daarnaast zijn werkzaamheden uitgevoerd voor subsidies verstrekt door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Welzijn. 

De uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit optionele producten, zoals: intermediair, lobbyen, voldoende schaalgrootte creëren, ondersteuning in de bedrijfsvoering van projecten, de financiële- en participantenadministratie conform de richtlijnen en voorwaarden van de subsidieregeling opzetten en vastleggen en subsidiemanagement in het algemeen. Daarnaast zijn werkzaamheden verricht  als voorlichter, intermediair, assessor en auditor. 

Europaservicepunt (ESP)

In 2009 hebben de provincie Drenthe en de gemeente Emmen het initiatief genomen om door middel van het Europaservicepunt, Drenthe dichter bij Europa te brengen en Europa dichter bij Drenthe. Er is specifiek ingezet meer interesse en betrokkenheid voor Europa te bewerkstelligen bij politici en ambtenaren. 

Het Europaservicepunt heeft de Drentse ambitie van Europees denken en handelen mede vertaald naar concrete activiteiten. Het ESP heeft in de afgelopen jaren de participanten ondersteund en geïnformeerd over Europese aangelegenheden, waarbij de nadruk is gelegd op kennis over Europees beleid, Europese subsidies en Europese samenwerking. 

Europe Direct Information Centre (EDIC)

In 2012 heeft de Europese Unie de initiatieven en inzet beloond van de gemeente Emmen op het vlak van de Europese kennisuitwisseling en samenwerking. De EU heeft een aanvraag voor subsidieverlening voor informatieverstrekking over Europa aan burgers gehonoreerd. Binnen dit Europe Direct Information Program kunnen burgers op allerlei terreinen informatie krijgen over Europese wet en regelgeving. Ook worden de verschillen tussen de 28 EU lidstaten weergegeven op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, justitie en veiligheid, et cetera.