Missie, Visie & Strategie

Missie

Participanten informeren over nationale of Europese programma's en ze de mogelijkheid bieden om op elk moment het beste er uit te halen. 

Visie

Alle participanten deel laten nemen in een nationaal of Europees programma met als doel kennis of co-financiering te verwerven om de eigen ambitie te realiseren.

Strategie

Om de doelstellingen in onze missie en visie te kunnen bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen:
Zorgdragen voor optimale kennis- en informatieverwerving; 
Het verspreiden van kennis en het geven van voorlichting; 
Het opzetten en gebruikmaken van netwerken; 
Het optimaal faciliteren van participanten. 

Kerncompetenties: Om de missie te realiseren zijn de volgende kerncompetenties geformuleerd: Dienstverlenend, Resultaatgericht, Flexibel, Dynamisch en Creatief.