Projecten

Ondersteuning door EBDD bij Europese projecten: 

VERSO

De gemeente Coevorden is de Nederlandse partner die via het programma  INTERREG IVC deelneemt in het Europese project VERSO . De gemeente heeft een deelaanvraag ingediend op basis van de activiteiten binnen De Bentheimer. Doel van het deelproject is dat werklozen via vrijwilligerswerk werkervaring opdoen, waardoor hun kansen op een baan worden vergroot. Aan de andere kant draagt vrijwilligerswerk bij aan de leefbaarheid van een samenleving.

Bekijk voor meer informatie de website over het VERSO-project: www.versonet.eu

MICROPOL

De gemeenten Coevorden en Emmen zijn de Nederlandse partners in het project. Er wordt samengewerkt met 12 deelnemers uit 8 Europese landen. Micropol onderzoekt de impact van flexibele werkplekken in een plattelandseconomie en streeft naar oplossingen om het "nieuwe" digitale werken mogelijk te maken. Op deze wijze wil Micropol het menselijk kapitaal in de rurale gebieden faciliteren om de trek naar de grote steden, van deze gekwalificeerde mensen, te voorkomen.

Bekijk voor meer informatie de website over het Micropol-project: www.micropol-interreg.eu

INTERREG IVB - SEEDS

De Regio Groningen-Assen is de partner in het Europese SEEDS project. Binnen dit project wordt gezocht naar innovatieve oplossingen om slim gebruik te maken van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen.

Het project SEEDS signaleert rondom het Noordzeegebied een toename van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Dit heeft een negatieve impact op de omgeving door waardevermindering en verminderd economisch ontwikkelingspotentieel. Redenen voor leegstaand en braakliggende terreinen zijn onder andere: marktfalen, inflexibele ruimtelijke ordening, krimpende bevolking of gevestigde belangen van speculanten.

Bekijk voor meer informatie de website over het SEEDS-project: www.seeds-project.com