Subsidies


Horizon 2020

Nederland krijgt de komende zeven jaar (2014-2020) bijna een half miljard euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om mensen in staat te stellen een baan te vinden door zichzelf te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. .... [lees meer]

ESF

De EU moet op innovatievlak concurrerend zijn als ze een leidende rol wil blijven spelen op het wereldtoneel. Om dit te bereiken, wil de Commissie in de periode 2014-2020 tot € 80 miljard direct vrijmaken voor het zogenaamde programma Horizon 2020.... [lees meer]

EFRO

In tegenstelling tot de vorige periode wil de Europese Commissie meer geld expliciet oormerken voor Europese prioriteiten. .. [lees meer]

ETS

Europese Territoriale Samenwerking (in het vervolg ETS) heeft aan belang gewonnen in de voorstellen van de Commissie... [lees meer]

ELFPO

Op 13 oktober publiceerde de Europese Commissie de voorstellen voor een vernieuwd Gemeenschappelijk Landbouw Beleid... [lees meer]

Erasmus+

Erasmus+ wordt de naam van het nieuwe Europese onderwijs-, jeugd-, en sportprogramma. Dit programma zal het ‘Life Long Learning Programme' opvolgen. Erasmus+ gaat in 2014 in.. [lees meer]