EFRO

In tegenstelling tot de vorige periode wil de Europese Commissie meer geld expliciet oormerken voor Europese prioriteiten. In de vorige periode was er slechts één oormerkverplichting, namelijk dat tenminste75% van de EFRO middelen besteed moeten worden aan prioriteiten voortvloeiend uit de Lissabonstrategie.Vanaf 2014 echter, mogen regio’s slechts investeren in een beperkt aantal ‘thematische doelen’. Rijkere lidstaten mogen zelfs maar uit drie thematische doelstellingen mogen kiezen. 

Zo moet tenminste 80% van het ERO geld naar innovatie en onderzoek, het MKB en energie/energie efficiëntie gaan. Binnen die 80% moet vervolgens minstens 20% naar energie gaan. In de specifieke EFRO verordeningen worden deze verder uitgewerkt.