Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 

Voor de meerjarenbegroting 2014-2020 heeft de Europese Commissie voorgesteld om het ELFPO toe te rusten met een budget van 101,2 miljard euro. De prioriteiten gedurende deze periode zijn als volgt gedefinieerd:

  1. Bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de      bosbouwsector en in plattelandsgebieden
  2. Versterking van het concurrentievermogen van alle landbouwtypen en verbetering van de rendabiliteit van de landbouwbedrijven
  3. Bevordering van de organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in de landbouw
  4. Herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die aangewezen zijn op de landbouw en de bosbouw
  5. Bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en steun voor de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedsel- en de bosbouwsector
  6. Bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden

(nadere informatie volgt)