ETS

Europese Territoriale Samenwerking (in het vervolg ETS) heeft aan belang gewonnen in de voorstellen van de Commissie. Nieuw in deze periode is dat ETS een eigen verordening zal hebben. Het budget van Interreg groeit van 8,7 miljard naar 11,7 miljard.  De verdeling binnen ETS is als volgt; grensoverschrijdende samenwerking 73%, transnationale samenwerking 21% en interregionale samenwerking 6%.  

(nadere informatie volgt)