Horizon 2020

De EU moet op innovatievlak concurrerend zijn als ze een leidende rol wil blijven spelen op het wereldtoneel. Om dit te bereiken, wil de Commissie in de periode 2014-2020 tot € 80 miljard direct vrijmaken voor het zogenaamde programma Horizon 2020 (eigenlijk het Achtste Kaderprogramma), dat een gemeenschappelijk strategisch kader voor onderzoek en innovatie vormt en dat nog zal worden aangevuld met middelen uit andere fondsen en programma's.

In Horizon 2020 worden het Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (nu bekend als KP7), het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en de innovatie gerelateerde onderdelen uit het Concurrentiekracht en Innovatieprogramma (CIP) samengevoegd tot één programma. Het programma richt zich op 3 pijlers: Versterking van de excellente kennisbasis, versterking van de concurrentiekracht en aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Onderzoek en innovatie worden geïntegreerd gestimuleerd van idee tot markttoepassing en de regels worden vereenvoudigd.